مسئولیت اجتماعی

۱)عضو هيئت مديره اتحاديه واردكنندگان تجهيزات پزشكي ايران ( ۹۵ تا کنون )


۲)رئیس انجمن صنفی واردکنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور ( ۹۴-۹۸ )


۳) بازرس انجمن جوانان اتاق بازرگاني تهران (۹۷-۹۸ )