درباره میلاد بختیاری

متولد تهران ، دی ماه ۱۳۶۵

مهندسی مواد متالورژی

١.عضو هيئت مديره اتحاديه واردكنندگان تجهيزات پزشكي ايران ( ۹۵ تا کنون )

٢.رئیس انجمن صنفی واردکنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور ( ۹۴-۹۸ )

٣.بازرس انجمن جوانان اتاق بازرگاني تهران (۹۷-۹۸ )

افتخارات من


مخترع ماسک بیهوشی و سی پی آر آناتومیک در سال۱۳۹۲
18
برنده تندیس زرین مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی کشور در سال۱۳۹۲

19
برنده تندیس زرین مدیریت کشوری و اسطوره های مدیریتی ایران در سال ۱۳۹۳
17
برنده تندیس زرین طلایه داران عرصه کسب و کار در سال ۱۳۹۵